LISTA REFERENCYJNA
ważniejszych projektów zrealizowanych przez PROAT Sp. z o.o.


Przejdź do listy referencyjnej - wykonawstwo


a)      dla KGHM „Polska Miedź” S.A.:

1
Dostosowanie instalacji rozładunku ługu sodowego do aktualnych
wymagań prawnych w Hucie Miedzi „Legnica”
2012
2
Przebudowa budynku nastawni przy szybie SW-1 w Zakładach Górniczych „Polkowice – Sieroszowice”
 
2012
3
Zabudowa układu odciągowo-odpylającego kruszarek i przesypów w Zakładach Wzbogacania Rud w Rejonie ZWR Polkowice
 
2012
4
Zabudowa pomp próżniowych na Wydziale Elektrolizy w Hucie Miedzi „Legnica”
2012
5
Przebudowa 4-ch stanowisk do załadunku kwasu siarkowego do cystern kolejowych oraz 1-go stanowiska załadunku kwasu siarkowego do autocystern zlokalizowanych w węźle magazynowym kwasu na Wydziale PK w Hucie Miedzi LEGNICA
2011
6
Budowa dwóch zbiorników magazynowych kwasu siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
2011
7
Projekt techniczny modernizacji instalacji wyparnej Wydziału PE
- Zabudowy 2 szt aparatów wyparnych z modernizacją systemów:
   zasilania w parę aparatów wyparnych, przesyłu skroplin i układu
   próżniowego
- Zabudowa wirówki wraz z zautomatyzowanym odbiorem NiSO4 do
   kontenerów
2010
8
Modernizacja Oczyszczalni Elektrolitu-OSN
- Przebudowa istniejącej stacji załadunku i rozładunku kwasu siarkowego
   do/z cystern kolejowych
- Nadbudowa budynku instalacji wyparnej OSN
W Hucie Miedzi „Legnica”
2009
9
Przebudowa z rozbudową budynku wartowni. Huta Miedzi „Legnica”
2008
10
Zabudowa 3 szt. agregatów chłodniczych + instalacje, w ramach modernizacji instalacji chłodniczej SOLINOX. Huta Miedzi „Legnica”
2008
11
Zabudowa skrubera DynaWave na węźle płucząco-chłodzącym Fabryki Kwasu Siarkowego. Huta Miedzi :Legnica”
2008
12
Modernizacja linii kablowych 6 kV . Huta Miedzi „Legnica”
2008
13
Modernizacja źródła sprężonego powietrza dla potrzeb kotła odzysknicowego-zabudowa sprężarek firmy Atlas Copco. Wyposażenie pola 6kV w GST II, rozbudowa pół 6 kV w rozdzielni OSR 22/1.
Huta Miedzi „Głogów”
2007
14
Zabudowa filtra FUNDABACK (DrM, Dr. Műller AG) na kwasie płuczkowym. Huta Miedzi „Legnica”
 
2007
15
Modernizacja stacji załadunku kwasem siarkowym cystern kolejowych i autocystern. Huta Miedzi „Legnica”
2006
16
Modernizacja mikroprocesorowego systemu sterowania ciągiem produkcyjnym Wydziału Przygotowania Wsadu. Huta Miedzi „Legnica”
2006
17
Przebudowa zakładowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Polowice”. Huta Miedzi „Legnica”
2006
18
Przebudowa węzła desorpcji na instalacji „SOLINOX”. Huta Miedzi „Legnica”
2006
19
Odbudowa i modernizacja instalacji odsiarczania spalin „SOLINOX”. Huta Miedzi „Legnica”
2005
20
Budowa nowych zbiorników magazynowych kwasu siarkowego + instalacje. Huta Miedzi „Legnica”
2004
21
Stacje rozładunku olejów opałowych z cystern kolejowych + instalacje. Uszczelnienie tac ziemnych i rozładunkowych. Pompownie ścieków po separacji olejów. Huta Miedzi „Głogów”
2003
22
Rozbudowa zakładowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Polowice”. Huta Miedzi „Legnica”
2003
23
Przebudowa i rozbudowa istniejących Stacji Paliw w Hucie Miedzi „Głogów”
2003
24
Instalacja i aparatura sterowania AKPiA w Wydziale Elektrociepłowni w Hucie Miedzi „Legnica”
2002
25
Projekty modernizacji Fabryki Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
2001
26
Zakładowe wysypisko odpadów stałych „Polowice” – Kwatery pod składowanie odpadów niebezpiecznych. Huta Miedzi „Legnica”
2000
27
Zakładowe wysypisko odpadów stałych „Polowice”.Budowa trzech kwater pod składowanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska.
Huta Miedzi „Legnica”
1999
28
Stacja rozładunku ługu sodowego w Hucie Miedzi „Legnica”
1999
29
Instalacja i aparatura sterowania AKPiA Fabryką Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
1999
30
Modernizacja zespołu urządzeń odpylających rozdrabialni ZWR rejon Rudna. Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach
1998
 
31
Instalacja do odpylania urządzeń na ciągu technologicznym nadawy koncentratów i na mieszadłach dwuwałowych. Huta Miedzi „Legnica”
1998
32
Modernizacja obiegu chłodzenia pieców anodowych Pompowni nr 1 w Hucie Miedzi „Legnica”
1997
33
Modernizacja chłodni wentylatorowych i komór ssących w przepompowni wody obiegowej nr 2 w Hucie Miedzi „Legnica”
1997
34
Instalacje odpylania gazów z przestrzeni międzydzwonowej, zasypów wsadów do pieców szybowychi przesiewania brykietów na Wydziale Metalurgicznym Huty Miedzi „Legnica”
1996
35
Zakładowe wysypisko odpadów stałych „Polowice”.Budowa czterech kwater pod składowanie odpadów stałych.
Huta Miedzi „Legnica”
1995
36
Instalacja odpylania gazów na Wydziale przygotowania wsadu w Hucie Miedzi „Legnica”
1995
37
Instalacja selektywnego usuwania chlorowodoru i fluorowodoru ze spalin energetycznych wg. technologii PROAT w Hucie Miedzi „Legnica”
1994
38
Instalacja usuwania SO2 z gazów odlotowych procesów hutniczych i energetycznych bezodpadową metodą regeneracyjną SOLINOX w Hucie Miedzi „Legnica”
Nagroda I-stopnia Ministra Ochrony Środowiska, 1996 r.
1993

 
 
 
 
b) dla innych inwestorów:
 
1
Przebudowa układu odprowadzania i powlekania gotowego produktu, obiekt 118 w Jednostce Biznesowej Nawozy Zakładów chemicznych „Police”
 2012
2
Modernizacja instalacji DynaWave oczyszczania gazów poreakcyjnych w Jednostce Biznesowe Pigmenty Zakładów Chemicznych „Police”. Etap 1
 2012
3
Budowa/odbudowa ciągów pieszych w Zakładach Chemicznych „Police”
 2012
4
Przejścia nad taśmociągami taśmowymi na Wydziale składowisk – Fosfogips w Zakładach Chemicznych „Police”
 2012
5
Remont estakady pod rurociągi na obiekcie 419 w Zakładach Chemicznych „Police”
 2012
6
Wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla aparatów/urządzeń KALKSILO, QUENCH dla JVP STEEL Poland
 2012
7
Opracowanie programów inwestycji dla JW. 2117 w Kołobrzegu dla Rejonowego Zarządu Inwestycji w Szczecinie
 2012
8
Budowa rurociągu Rokopol iPOL z G84 do G59 w PCC Rokita w Brzegu Dolnym
 2011
9
Projekt modernizacji pryszniców bezpieczeństwa i myjek do oczu na Wydziale Produkcji Chloru CTP-1 w PCC Rokita w Brzegu Dolnym
 2011
10
Budowa Instalacji rozpuszczania stałego kwasu chlorooctowego dla zakładów Makhteshim-Agan Agro Poland S.A. w Brzegu Dolnym
 2011
11
Przebudowa punktu załadowczego kwasu solnego w kompleksie chlorowym PCC Rokita w Brzegu Dolnym
 2010
12
Budowa instalacji oczyszczania gazów z Oddziału Granulacji Nawozów, Ciąg X. FOSFAN S.A. w Szczecinie
 
 2008
13.
Opracowanie programu organizacyjni-użytkowego i dokumentacji projektowej remontu budynku w Karwicach. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
 2007
14
Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla budynków Przedszkola Publicznego nr 1 w Goleniowie, Przedszkola Publicznego nr 5 w Goleniowie, Przedszkola Publicznego nr 6 w Goleniowie, Gimnazjum nr 1 w Goleniowie
2007
15
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego uzbrojenia KTO – remont garaży i wiat. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
2007
16
Przebudowa dwóch obiektów kompresorowni w Zakładzie Energetycznym. Zakłady Chemiczne „Police”
2007
17
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego uzbrojenia KTO – hala remontowa PSO. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
 
2007
18
Stanowisko rozładunku stężonego stężonego (96%) kwasu siarkowego oraz załadunku 77% kwasu siarkowego + instalacje. PCC Rokita S.A.
2007
19
Zabudowa przenośników taśmowych na Ciągach X i Y Wytwórni Nawozowej. Zakłady Chemiczne „Police”
2007
20
Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich –
Gmina Goleniów
2006
21
Modernizacja budynku Warsztatu Rejonowego, obiekt O-152.
Zakłady Chemiczne „Police”
2006
22
Dostosowanie infrastruktury technicznej dla potrzeb związanych z wprowadzeniem nowego uzbrojenia KTO.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
2006
23
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul Księżnej Anny nr 9 w Szczecinie z niezbędną infrastrukturą ogólnotechniczną dla potrzeb jej eksploatacji
2006
24
Zabudowa zbiornika kwasu fluorokrzemowego. Zakłady Chemiczne „Police”
2006
 
25
Remont budynków garażowych, Koszalin. Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Szczecinie
2006
26
Instalacja klimatyzacji pomieszczeń znajdujących się na I, II, III, IV piętrze budynku Sądu Apelacyjnego przy ul Mickiewicza 163 w Szczecinie.
Sąd Apelacyjny, Szczecin.
2005 /
2006
27
Instalacja przygotowania zimnej wody technologicznej do termicznej obróbki produktów mięsnych w linii Thermix firmy ARMOR INOX S.A. w Zakładach Mięsnych „AGRYF” S.A. w Szczecinie.
2005
28
Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku bursy przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczecinie na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne.
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie.
2005
29
Remont budynku na potrzeby Izby Chorych. Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Szczecinie
2005
30
Zabudowa zbiornika kwasu siarkowego w Zakładzie Bieli Tytanowej + instalacje. Zakłady Chemiczne „Police”
2005
31
Budowa instalacji odzysku i przeładunkuodpadów przy ul. Południowej nr
27 D w Szczecinie
2005
32
Budowa instalacji oczyszczania gazów z Granulacji Nawozów, Ciąg Y.
FOSFAN S.A. w Szczecinie
2004
33
Adaptacja budynku internatowo-wypoczynkowego mieszczącego się przy ul. Moniuszki nr 11 – 14 w Świnoujściu na budynek mieszkalny.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Oddział Rejonowy. Szczecin
2003
34
Instalacja odciągowo-odpylająca sekcji separacji mocznika. Zakłady Chemiczne „Police”
2003
35
Przebudowa budynku stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim w Szczecinie. Akademia Rolnicza w Szczecinie
2003
36.
Instalacja spalania odpadów przemysłowych w Zakładowej elektrociepłowni. Zakłady Chemiczne „Police”
2002
37
Instalacja skolektorowania i oczyszczania gazów z rozkładu surowców tytanowych w Zakładzie Bieli Tytanowej. Zakłady Chemiczne „Police”
 
2002
38
Instalacje wentylacji w Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A.w Jaśle
2002
39
Plan Zarządzania Odpadami Portowymi (PZOP) dla portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
2002
40
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska.
Urząd Miejski w Szczecinie
2001
41
Przebudowa pakowni w Zakładach Chemicznych „Police”
2001
 
42
Modernizacja stacji przesypowych i napędów przenośników w Zakładach Chemicznych „Police”
2001
43
Instalacja kompleksowego oczyszczania spalin (odpylanie, odsiarczanie i redukcja NOx) wg. technologii Nalco Fuel Tech.
Centralna Ciepłownia w Legnicy
2000
44
Instalacja adsorpcji zanieczyszczeń gazowych z procesu kalcynacji Wytwórni Bieli Tytanowej. Zakłady Chemiczne „Police”
2000
45
Instalacja suszenia nawozu MAP w Zakładzie Nawozów. Zakłady Chemiczne „Police”
2000
46
Instalacja do produkcji ksantogenianów w Fosroc-Ksante Sp. z o.o. w Trzebczu, Polkowice
NAGRODA – BRUSSELS EUREKA 2001, srebrny medal
2000
47
Instalacje odpylające w Zakładzie Nawozów. Zakłady Chemiczne „Police’
2000
48
Adaptacja nabrzeża „Huk” w Porcie Szczecin. Węzeł magazynowy paku. Węzeł grzewczy. Stanowiska załadunku i rozładunku paku
1999
49
Stacja paliw w Krzyżu.
PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Szczecinie
1999
50
Oczyszczalnia ścieków w Płotach
1997
51
Instalacja filtracji wód chłodzących. Zakłady Chemiczne „Police”
1966
52
Oczyszczalnia ścieków w Słupsku
1996
53
Oczyszczalnia ścieków w Trzebiatowie
1995
 

 

 

 

  imgbot  imgbot  imgbot  imgbot  
(C) 2012 PROAT PROJEKTY Spółka z o.o.    Plac Orła Białego 1, 70-562 Szczecin | tel: +48 91 464 62 10 | e-mail: proat@proat.pl