Referenzliste


a) für KGHM „Polska Miedź” S.A.:
 
Oridinal
 
 
Name
 
 
Jahr
 
1.
Instalacja usuwania SO2 z gazów odlotowych procesów hutniczych i energetycznych bezodpadową metodą regeneracyjną SOLINOX w Hucie Miedzi „Legnica”
Nagroda I-stopnia Ministra Ochrony Środowiska, 1996 r.
1993
2.
Instalacja selektywnego usuwania chlorowodoru i fluorowodoru ze spalin energetycznych wg. technologii PROAT w Hucie Miedzi „Legnica”
1994
3.
Instalacja odpylania gazów na Wydziale przygotowania wsadu w Hucie Miedzi „Legnica”
1995
4.
Zakładowe wysypisko odpadów stałych „Polowice”.Budowa czterech kwater pod składowanie odpadów stałych.
Huta Miedzi „Legnica”
1995
5.
 
Instalacje odpylania gazów z przestrzeni międzydzwonowej, zasypów wsadów do pieców szybowychi przesiewania brykietów na Wydziale Metalurgicznym Huty Miedzi „Legnica”
 
1996
6.
 
Modernizacja chłodni wentylatorowych i komór ssących w przepompowni wody obiegowej nr 2 w Hucie Miedzi „Legnica”
 
1997
7.
 
Modernizacja obiegu chłodzenia pieców anodowych Pompowni nr 1 w Hucie Miedzi „Legnica”
 
1997
8.
 
Instalacja do odpylania urządzeń na ciągu technologicznym nadawy koncentratów i na mieszadłach dwuwałowych. Huta Miedzi „Legnica”
 
1998
9.
Modernizacja zespołu urządzeń odpylających rozdrabialni ZWR rejon Rudna. Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach
1998
 
10.
 
Instalacja i aparatura sterowania AKPiA Fabryką Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
 
1999
11.
 
Stacja rozładunku ługu sodowego w Hucie Miedzi „Legnica”
 
1999
12.
Zakładowe wysypisko odpadów stałych „Polowice”.Budowa trzech kwater pod składowanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska.
 
Huta Miedzi „Legnica”
 
1999
13.
Zakładowe wysypisko odpadów stałych „Polowice” – Kwatery pod składowanie odpadów niebezpiecznych. Huta Miedzi „Legnica”
2000
14.
 
Projekty modernizacji Fabryki Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
 
2001
15.
 
Instalacja i aparatura sterowania AKPiA w Wydziale Elektrociepłowni w Hucie Miedzi „Legnica”
 
2002
16.
 
Przebudowa i rozbudowa istniejących Stacji Paliw w Hucie Miedzi „Głogów”
 
2003
17.
Rozbudowa zakładowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Polowice”. Huta Miedzi „Legnica”
2003
18.
Stacje rozładunku olejów opałowych z cystern kolejowych + instalacje. Uszczelnienie tac ziemnych i rozładunkowych. Pompownie ścieków po separacji olejów. Huta Miedzi „Głogów”
2003
19.
 
Budowa nowych zbiorników magazynowych kwasu siarkowego + instalacje. Huta Miedzi „Legnica”
 
2004
20.
Odbudowa i modernizacja instalacji odsiarczania spalin „SOLINOX”. Huta Miedzi „Legnica”
2005
21.
 
Przebudowa węzła desorpcji na instalacji „SOLINOX”. Huta Miedzi „Legnica”
 
2006
22.
Przebudowa zakładowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Polowice”. Huta Miedzi „Legnica”
2006
23.
Modernizacja mikroprocesorowego systemu sterowania ciągiem produkcyjnym Wydziału Przygotowania Wsadu. Huta Miedzi „Legnica”
2006
24.
Modernizacja stacji załadunku kwasem siarkowym cystern kolejowych i autocystern. Huta Miedzi „Legnica”
2006
25.
Zabudowa filtra FUNDABACK (DrM, Dr. Műller AG) na kwasie płuczkowym. Huta Miedzi „Legnica”
 
2007
26.
Modernizacja źródła sprężonego powietrza dla potrzeb kotła odzysknicowego-zabudowa sprężarek firmy Atlas Copco. Wyposażenie pola 6kV w GST II, rozbudowa pół 6 kV w rozdzielni OSR 22/1.
Huta Miedzi „Głogów”
2007
27.
Modernizacja linii kablowych 6 kV . Huta Miedzi „Legnica”
2008
28.
Zabudowa skrubera DynaWave na węźle płucząco-chłodzącym Fabryki Kwasu Siarkowego. Huta Miedzi :Legnica”
2008
29.
 
Zabudowa 3 szt. agregatów chłodniczych + instalacje, w ramach modernizacji instalacji chłodniczej SOLINOX. Huta Miedzi „Legnica”
 
2008
30.
 
Przebudowa z rozbudową budynku wartowni. Huta Miedzi „Legnica”
 
2008
31.
 
Modernizacja Oczyszczalni Elektrolitu-OSN
 
- Przebudowa istniejącej stacji załadunku i rozładunku kwasu siarkowego
   do/z cystern kolejowych
- Nadbudowa budynku instalacji wyparnej OSN
W Hucie Miedzi „Legnica”
2009
32.
 
Projekt techniczny modernizacji instalacji wyparnej Wydziału PE
 
- Zabudowy 2 szt aparatów wyparnych z modernizacją systemów:
   zasilania w parę aparatów wyparnych, przesyłu skroplin i układu
   próżniowego
- Zabudowa wirówki wraz z zautomatyzowanym odbiorem NiSO4 do
   kontenerów
2010
33.
 
Budowa dwóch zbiorników magazynowych kwasu siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
 
2011
34.
 
Przebudowa 4-ch stanowisk do załadunku kwasu siarkowego do cystern kolejowych oraz 1-go stanowiska załadunku kwasu siarkowego do autocystern zlokalizowanych w węźle magazynowym kwasu na Wydziale PK w Hucie Miedzi LEGNICA
 
2011

b) für andere Investoren
1.
Oczyszczalnia ścieków w Trzebiatowie
1995
2.
Oczyszczalnia ścieków w Słupsku
1996
3.
Instalacja filtracji wód chłodzących. Zakłady Chemiczne „Police”
1996
4.
Oczyszczalnia ścieków w Płotach
1997
5.
Stacja paliw w Krzyżu.
PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Szczecinie
1999
6.
Adaptacja nabrzeża „Huk” w Porcie Szczecin. Węzeł magazynowy paku. Węzeł grzewczy. Stanowiska załadunku i rozładunku paku
1999
7.
Instalacje odpylające w Zakładzie Nawozów. Zakłady Chemiczne „Police’
2000
8.
Instalacja do produkcji ksantogenianów w Fosroc-Ksante Sp. z o.o. w Trzebczu, Polkowice
 
NAGRODA – BRUSSELS EUREKA 2001, srebrny medal
 
2000
9.
Instalacja suszenia nawozu MAP w Zakładzie Nawozów. Zakłady Chemiczne „Police”
2000
10.
Instalacja adsorpcji zanieczyszczeń gazowych z procesu kalcynacji Wytwórni Bieli Tytanowej. Zakłady Chemiczne „Police”
2000
11.
Instalacja kompleksowego oczyszczania spalin (odpylanie, odsiarczanie i redukcja NOx) wg. technologii Nalco Fuel Tech.
Centralna Ciepłownia w Legnicy
2000
12.
Modernizacja stacji przesypowych i napędów przenośników w Zakładach Chemicznych „Police”
2001
13.
Przebudowa pakowni w Zakładach Chemicznych „Police”
2001
 
14.
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska.
Urząd Miejski w Szczecinie
2001
15.
Plan Zarządzania Odpadami Portowymi (PZOP) dla portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
2002
16.
Instalacje wentylacji w Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A.w Jaśle
2002
17.
Instalacja skolektorowania i oczyszczania gazów z rozkładu surowców tytanowych w Zakładzie Bieli Tytanowej. Zakłady Chemiczne „Police”
 
2002
18.
Instalacja spalania odpadów przemysłowych w Zakładowej elektrociepłowni. Zakłady Chemiczne „Police”
2002
19.
Przebudowa budynku stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim w Szczecinie. Akademia Rolnicza w Szczecinie
2003
20.
Instalacja odciągowo-odpylająca sekcji separacji mocznika. Zakłady Chemiczne „Police”
2003
21.
Adaptacja budynku internatowo-wypoczynkowego mieszczącego się przy ul. Moniuszki nr 11 – 14 w Świnoujściu na budynek mieszkalny.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Oddział Rejonowy. Szczecin
2003
22.
Adaptacja budynku koszarowego przy ul. Mickiewicza w Szczecinie na potrzeby Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego.
Gmina Miasto Szczecin.
2003
23.
Budowa instalacji oczyszczania gazów z Granulacji Nawozów, Ciąg Y.
FOSFAN S.A. w Szczecinie
2004
24.
Budowa instalacji odzysku i przeładunkuodpadów przy ul. Południowej nr
27 D w Szczecinie
2005
25.
Zabudowa zbiornika kwasu siarkowego w Zakładzie Bieli Tytanowej + instalacje. Zakłady Chemiczne „Police”
2005
26.
Remont budynku na potrzeby Izby Chorych. Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Szczecinie
2005
27.
Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku bursy przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczecinie na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne.
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie.
2005
28.
Instalacja przygotowania zimnej wody technologicznej do termicznej obróbki produktów mięsnych w linii Thermix firmy ARMOR INOX S.A. w Zakładach Mięsnych „AGRYF” S.A. w Szczecinie.
2005
29.
Instalacja klimatyzacji pomieszczeń znajdujących się na I, II, III, IV piętrze budynku Sądu Apelacyjnego przy ul Mickiewicza 163 w Szczecinie.
Sąd Apelacyjny, Szczecin.
2005 /
2006
30.
Remont budynków garażowych, Koszalin. Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Szczecinie
2006
31.
Zabudowa zbiornika kwasu fluorokrzemowego. Zakłady Chemiczne „Police”
2006
 
32.
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul Księżnej Anny nr 9 w Szczecinie z niezbędną infrastrukturą ogólnotechniczną dla potrzeb jej eksploatacji
2006
33.
Dostosowanie infrastruktury technicznej dla potrzeb związanych z wprowadzeniem nowego uzbrojenia KTO.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
2006
34.
Modernizacja budynku Warsztatu Rejonowego, obiekt O-152.
Zakłady Chemiczne „Police”
2006
35.
Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich –
Gmina Goleniów
2006
36.
Zabudowa przenośników taśmowych na Ciągach X i Y Wytwórni Nawozowej. Zakłady Chemiczne „Police”
2007
37.
Stanowisko rozładunku stężonego stężonego (96%) kwasu siarkowego oraz załadunku 77% kwasu siarkowego + instalacje. PCC Rokita S.A.
2007
38.
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego uzbrojenia KTO – hala remontowa PSO. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
 
2007
39.
Przebudowa dwóch obiektów kompresorowni w Zakładzie Energetycznym. Zakłady Chemiczne „Police”
2007
40.
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego uzbrojenia KTO – remont garaży i wiat. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
2007
41.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla budynków Przedszkola Publicznego nr 1 w Goleniowie, Przedszkola Publicznego nr 5 w Goleniowie, Przedszkola Publicznego nr 6 w Goleniowie, Gimnazjum nr 1 w Goleniowie
2007
42.
Opracowanie programu organizacyjni-użytkowego i dokumentacji projektowej remontu budynku w Karwicach. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
2007
43.
Budowa instalacji oczyszczania gazów z Oddziału Granulacji Nawozów, Ciąg X. FOSFAN S.A. w Szczecinie
 
2008
44.
Modernizacja pomieszczeń labolatorium naukowego badań geotechnicznych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 50
 
2009
45.
Przebudowa punktu załadowczego kwasu solnego w kompleksie chlorowym PCC Rokita w Brzegu Dolnym
2010
46.
Remont budynku portu lotniczego nr 185 w Darłowie. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie.
2010
47.
Budowa Instalacji rozpuszczania stałego kwasu chlorooctowego dla zakładów Makhteshim-Agan Agro Poland S.A. w Brzegu Dolnym
2011
48.
Projekt modernizacji pryszniców bezpieczeństwa i myjek do oczu na Wydziale Produkcji Chloru CTP-1 w PCC Rokita w Brzegu Dolnym
2011
49.
Budowa rurociągu Rokopol iPOL z G84 do G59 w PCC Rokita w Brzegu Dolnym
2011
  • imgbot
  • imgbot
  • imgbot
  • imgbot
  • imgbot
  • imgbot
  • imgbot
  • imgbot
(C) 2012 PROAT PROJEKTY Spółka z o.o.    Plac Orła Białego 1, 70-562 Szczecin | tel: +48 91 464 62 10 | e-mail: proat@proat.pl